Niko Itäjärvi is a user on sektori.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Niko Itäjärvi @[email protected]

a mastodon instance for food science technicians who like shaggy ghost hunting

Heeeeeere's the new Mastodon Flat CSS (MFC) theme!

Userstyles: userstyles.org/styles/153362
Github: github.com/trwnh/mastodon-flat

You can now select either "Midnight Blue" or "Clean Slate", OR create your own custom palette!

#mastothemes #css #mastodon #themes

Amplifi asennettu kotiverkkoon perjantaina ja hienosti toiminut. security gateway taitaa lähteä seuraavaksi tilaukseen. 🤔

sektori.org mastodon instanssi siirretty tehokkaamalle palvelimelle ja samalla puhdas asennus (tällä kertaa ilman dockeria). 👌